סככת רפת

בקשה ועדה מקומית 17/ 15120

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סככת רפת
מספר: 17/ 15120
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בניית תוספת סככות לרפת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתוןשדמות דבורהשדמות דבורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15120חלק17
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןהיתר בניה
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה05/04/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף30/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600205/04/2006