סלילת ופיתוח לכביש מ"ס 2 בגדידה מכר.

בקשה ועדה מקומית 20/ 18530

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סלילת ופיתוח לכביש מ"ס 2 בגדידה מכר.
מספר: 20/ 18530
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלילה ופיתוח לכביש מ"ס 2

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיג'דיידה-מכרג'דיידה-מכר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18525חלק63, 65, 74, 90, 97, 99
18530חלק20