סלילת כביש, הקמת גשרים, תעלות,סגירה וביטול דרכים, הסדר הסתערפויות וצמתים.

תוכנית מח/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סלילת כביש, הקמת גשרים, תעלות,סגירה וביטול דרכים, הסדר הסתערפויות וצמתים.
מספר: מח/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א.ליעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב.ליעד את השטח המותחם להקמת גשרים, גשרונים, תעלות, גדרות, קירות תומכים וכן ביצוע כל עבודות חפירה, מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג.סגירה וביטול דרכים כנדרש על ידי התוכנית.
ד.הסדר הסתערפויות וצמתים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובות
מרכזזמורהגן יבנה
מרכזשורקותגן רוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3507חלק
3510חלק
3516חלק
3546חלק
3651חלק
3652חלק
3653חלק
3654חלק
3680חלק
3780חלק
3781חלק
3782חלק
3783חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/12/1973תאריך פרסום: 13/12/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1969. עמוד: 439. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה ברשומות27/04/1972תאריך פרסום: 27/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1818. עמוד: 1511. שנה עברית: התשלב .
קבלת תכנית27/04/1972