סלקום ישראל בע"מ

בקשה ועדה מקומית 65/ 19354

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור שימוש חורג
שם: סלקום ישראל בע"מ
מספר: 65/ 19354
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת אנטנה תיקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19354חלק65
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200624/04/2002