סלקום ישראל, נחלת בנימין 1 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3536/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סלקום ישראל, נחלת בנימין 1 ת"א
מספר: 3536/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלקום ישראל נחלת בנימין 1 ת"א גוש: 6918 חלקה: 83
בקשה להצבת מתקן תקשורת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפונחלת בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6918חלק83