סלקום רח' גורדון 70 ת"א

בקשה ועדה מקומית 3534/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: סלקום רח' גורדון 70 ת"א
מספר: 3534/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סלקום - רח' גורדון 70 ת"א
גוש: 6903 חלקה: 43

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגורדון י ל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6903חלק43