סעיף 197 (ב) לגבי תכנית ג/ 7658 ירכא

ישות כללית 06/ המ/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197 (ב) לגבי תכנית ג/ 7658 ירכא
מספר: 06/ המ/ 5
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18887חלק24
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7658שנוי יעוד מתעשיה לחקלאות, ירכאפיצויים