סעיף 197 (ב) לחוק לגבי תכנית רש/ 446

ישות כללית 06/ המ/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197 (ב) לחוק לגבי תכנית רש/ 446
מספר: 06/ המ/ 8
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6626חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 446תוכנית נווה גןפיצויים