סעיף 197 (ב) לחוק תכנית ח/ 490 חולון

ישות כללית 06/ המ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197 (ב) לחוק תכנית ח/ 490 חולון
מספר: 06/ המ/ 27
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6022חלק57-58