סעיף 197 (ב) תכניות גז/במ/ 9/69, גז/במ/10/69, שה/מק/11/69

ישות כללית 06/ המ/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197 (ב) תכניות גז/במ/ 9/69, גז/במ/10/69, שה/מק/11/69
מספר: 06/ המ/ 21
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6854חלק32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.פיצויים
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .פיצויים
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםפיצויים