סעיף 197(ב) חולון תכנית ח/ 490

ישות כללית 08/ המ/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197(ב) חולון תכנית ח/ 490
מספר: 08/ המ/ 17
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6737חלק202
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 490גשר מעל כביש 4פיצויים