סעיף 197(ב) תכנית ג/ 2775 תמרה, ג/ 2755 ערב אל כעביה

ישות כללית 05/ המ/ 75

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197(ב) תכנית ג/ 2775 תמרה, ג/ 2755 ערב אל כעביה
מספר: 05/ המ/ 75
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12183חלק193
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2755רכוז בדואים בערב אל כעביהפיצויים
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאשפיצויים
תוכניתג/ 2775חלוקת מגרשים לבניה, תמרהפיצויים