סעיף 197(ב) תכנית 3599/ א ירושלים

ישות כללית 06/ המ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: סעיף 197(ב) תכנית 3599/ א ירושלים
מספר: 06/ המ/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30197חלק120
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית3599/ אהכנת תכנית כוללת למתחם עומריהפיצויים