סעיף 97א ופטור מחניה

ישות כללית 3654/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: סעיף 97א ופטור מחניה
מספר: 3654/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור הוועדה המחוזית למתן היתר לבנין הנדון מכח סעיף 97א לחוק.
פטור מתקן חניה עפ"י תכנית מופקדת תא/ 2650/ ב/ 1 שטרם אושרה סופית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6921חלק115
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות98605/05/2008