סעיפים 77-78 לחוק, אעבלין.

תוכנית ג/ 11562

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סעיפים 77-78 לחוק, אעבלין.
מספר: ג/ 11562
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הועדה המקומית גבעות אלונים רשאית לעכב מתן היתרי
בניה ואישורים של תשריטי חלוקה בגושים הנ"ל עד
הפקדה של תכנית זו במקרים בהם מתן היתר בניה ואישור
תשריטי החלוקה יפגע בתכנון עתידי באזור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין

תיאור המיקום:
ישוב: אעבלין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12200חלק1-112
12201חלק1-117
12202חלק1-80
12203חלק1-74
12204חלק1-55
12205חלק1-84
12206חלק1-115
12207חלק1-106
12208חלק1-62
12209חלק1-93
12210חלק1-84
12211חלק1-83
12212חלק1-76
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף26/05/2000
קבלת תכנית26/10/1999