ספורמרקט ''היפרכהן''

תוכנית 22/ 03/ 106/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: ספורמרקט ''היפרכהן''
מספר: 22/ 03/ 106/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מגרש מסחרי עם שטח לחניה בצומת שד' ויצמן
ורחוב בעלי המלאכה בנתיבות.

עיקרי ההוראות:
- איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
- שינוי יעוד קרקע מאזור תעשיה למסחר.
- קביעת זכויות ומגבלות בניה למסחר.
- קביעת שטח לחניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/09/2011
קבלת תכנית10/08/2011
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/02/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/01/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201101126/09/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100523/05/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009