סרוב הועדה המקומית לאשר בנין מחסנים על שטח חקלאי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 273/ 04/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב הועדה המקומית לאשר בנין מחסנים על שטח חקלאי
מספר: 273/ 04/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילתמרהתמרה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18589חלק26
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר25/01/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200500311/01/2005