סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5027

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר להגבהת גדר אחורית
מספר: תא/ 02/ 5027
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סירוב הועדה המקומית לתת היתר להגבהת גדר אחורית ברח' הגולן 36 תל אביב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהגולן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק470
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר21/02/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200200621/02/2002