סרוב מתן היתר להקלות כמותיות בתוספת 3 קומות לבניין.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5167

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר להקלות כמותיות בתוספת 3 קומות לבניין.
מספר: תא/ 02/ 5167
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על מתן היתר להקלות בתוספת 3 קומות לבניין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפובן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7078חלק9
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200204201/07/2002