סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לעריכת משחקי קלפים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5241

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לעריכת משחקי קלפים
מספר: תא/ 02/ 5241
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סרוב מתן היתר לשימוש חורג לעסק לעריכת משחקי קלפים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200205130/07/2002