סרוב מתן היתר לשימוש חורג מאולם קולנוע לדיסקוטק

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 03/ 5044

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר לשימוש חורג מאולם קולנוע לדיסקוטק
מספר: תא/ 03/ 5044
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סרוב מתן היתר לשימוש חורג מאולם קולנוע לדיסקוטק

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואלנבי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר10/03/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200301810/03/2003