סרוב מתן היתר לשימוש חורג

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51050

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר לשימוש חורג
מספר: תא/ 04/ 51050
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
סירוב מתן היתר לשימוש חורג מחנות לדיור בקומת קרקע ל-5 שנים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפופלורנטין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7084חלק84
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200500206/01/2005