סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5112

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים
מספר: תא/ 02/ 5112
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סרוב מתן היתר לשיפוץ בניין, החלפת קירות פח ובלוקים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפומקור חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6973חלק194
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר29/04/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200202529/04/2002