סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 02/ 5197

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: סרוב מתן היתר לתוספת בניה בקומת קרקע לאחור.
מספר: תא/ 02/ 5197
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ערר על סרוב מתן היתר לתוספת בנייה בקומת קרקע לאחור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוגדנ"ע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6638חלק161
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/07/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200204201/07/2002