סתירה. תכנית מספר- 4

תוכנית גז/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: סתירה. תכנית מספר- 4
מספר: גז/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית אינה מצויינת בתקנון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
מושב עובדים סטריה.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3792חלק17-19
4416חלק5-6, 64
4417חלק1-32, 34-36
4418חלק1-20, 26-30
4419חלק1-49, 51-52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/10/1962תאריך פרסום: 04/10/1962. מס' ילקוט פרסומים: 964. שנה עברית: התשכג .
פרסום להפקדה ברשומות08/01/1953תאריך פרסום: 08/01/1953. מס' ילקוט פרסומים: 270. שנה עברית: התשיג .
קבלת תכנית08/01/1953