סתריה

תוכנית גז/ 202/ ג

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: סתריה
מספר: גז/ 202/ ג
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לאיזור מגורים.
ב. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לדרך.
ג. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח ציבורי
פתוח.
ד. קביעת הוראות בניה בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרסתריה

תיאור המיקום:
ישוב: סתריה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4418חלק11
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/08/1997תאריך פרסום: 05/08/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4554. עמוד: 4941. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/1997תאריך פרסום בעיתון: 01/08/1997.
פרסום להפקדה ברשומות30/01/1997תאריך פרסום: 30/01/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4486. עמוד: 1854. שנה עברית: התשנז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/01/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1997.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה22/07/1996
קבלת תכנית17/06/1996