עבודות פיתוח ותשתית בית עלמין נהריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 266/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: עבודות פיתוח ותשתית בית עלמין נהריה
מספר: 266/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עבודות פיתוח ותשתית בבית העלמין נהריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18369חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר18/02/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200800402/01/2008