עבודות פיתוח מתחם המנורה בגן לאומי בית שערים

בקשה ועדה מקומית 11402/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: עבודות פיתוח מתחם המנורה בגן לאומי בית שערים
מספר: 11402/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עבודות פתוח מתחםהמנורה בגן לאומי בית שערים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבית שערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11402חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 325אתר עתיקות בית שעריםהיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200700215/01/2007
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600324/05/2006