עבודות פיתוח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 139/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: עבודות פיתוח
מספר: 139/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עבודות פיתוח

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפתנוף כנרת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13532חלק136
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/06/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200803224/06/2008