עדי + ADI + שעונים.

ישות כללית שלט/ בר/ ש/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: עדי + ADI + שעונים.
מספר: שלט/ בר/ ש/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הצבת שלט: עדי + ADI + שעונים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותחבל יבנה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200400223/11/2004