עומר הישאם + חטיב תאופיק נגד ועדה מחוזית צפון וכו'

ישות כללית עתמ/ 08/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: תביעה משפטית
שם: עומר הישאם + חטיב תאופיק נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
מספר: עתמ/ 08/ 69
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6540קביעת הוראות למתן היתרי בניה למבנים חקלאיים במחוז הצפוןעתירה