עומר

תוכנית 14/ 03/ 108/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: 14/ 03/ 108/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור ושביל להולכי רגל (טיילת) 5.86 דונם

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, טיילת.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5, 28, 45
38569חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102/ 25מועדון נוער - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/02/1984תאריך פרסום: 09/02/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3023. שנה עברית: התשמד .