עומר

תוכנית 14/ 03/ 108/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עומר
מספר: 14/ 03/ 108/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הגבלות בניה כדלקמן: 1. קו בנין בחזית, קו בנין אחורי - 5 מטר קו בנין צידי ליד השביל הצבורי - 5 מטר קו בנין צידי ליד

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, רחוב תמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק5, 34, 45
38562חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 108/ 1שינוי רוחב הכביש וחלוקה מחדש - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/1983תאריך פרסום: 21/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2946. שנה עברית: התשמג .