עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר, רחוב צלף גוש 38558

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/07/1968תאריך פרסום: 18/07/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1463. שנה עברית: התשכח .