עומר

תוכנית ד/ 437/ 11/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: ד/ 437/ 11/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בינוי מגוש 1001

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עמר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/06/1974תאריך פרסום: 20/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2019. שנה עברית: התשלד .