עומר

תוכנית ד/ 437/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עומר
מספר: ד/ 437/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקה מחדש של חלקות 224-227 וחלקות 291-299.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר

תיאור המיקום:
עומר

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/06/1972תאריך פרסום: 01/06/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1827. שנה עברית: התשלב .