עוקף בית חשמונאי.

תוכנית גז/ 170/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עוקף בית חשמונאי.
מספר: גז/ 170/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ליעד השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך.
ב. ליעד את השטח המתוחם להקמת גשרים,גשרונים, תעלות,
גדרות, קירות תומכים, וכן לביצוע כל עבודות חפירה
מילוי והריסה הכרוכים בסלילת הכביש.
ג. סגירה וביטול דרכים כנדרש ע"י התכנית.
ד. הסדר הסתעפויות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי
כביש עוקף ומחבר בית חשמונאי בקטע בין כבישים 423
ו-424.

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה20/12/1995
קבלת תכנית19/10/1995
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401007/09/2004