עוקף כפר קמא

תוכנית ג/ 11614

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עוקף כפר קמא
מספר: ג/ 11614
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לייעד את השטחים המסומנים בצבע אדום לדרך וסלילת כביש.
ב.הסדרת תנועה בכניסות לישובים בצמתים.
ג. ליעד את השטח המתוחם להקמת מעבירי מים, תעלות גשרים, קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות העפר והחציבות הכרוכות בסלילת הכביש.
ד. לבטל קטעי כביש קיימים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל התחתוןהגליל התחתון
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
דרך אזורית מס' 767 עוקף כפר קמא-יבניאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15128חלק51-2, 4, 6
15136חלק73, 86
15137חלק7-15, 18-30
15138חלק34-36
15139חלק50-55
15293חלק2, 12-14
15294חלק22, 58-6555-57, 68
15296חלק1-3
15331חלק77-79, 84
15332חלק21, 28, 36-37, 40-41, 451, 3-4, 10-17, 19-20, 22-27, 29-35, 38-39, 42-44, 46-48, 51-53, 55, 102
15333חלק1-26, 104
15334חלק51-4, 6-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4329מושב שרונהשינוי
תוכניתג/ 4405מושב שדה אילןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2006תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2006. עיתון: מעריב.
פרסום לאישור ברשומות20/11/2006תאריך פרסום: 20/11/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5597. עמוד: 580. שנה עברית: התשסז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה28/09/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/09/2006
החלטה בדיון במועצה הארצית16/05/2006
החלטה בדיון באישור תכנית13/02/2006
החלטה בדיון בהתנגדויות16/05/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 686. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים12/11/2004תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/11/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה26/02/2001
פרסום הכנת תכנית ברשומות01/02/2001תאריך פרסום: 01/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4956. עמוד: 1464. שנה עברית: התשסא .
פרסום הכנת תכנית בעיתונים06/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/10/2000. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
קבלת תכנית06/10/2000
החלטה בבקשה לפרסום דבר הכנת תכנית22/05/2000