עורף נמל אשדוד

תוכנית 3/ 02/ 101/ 71

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עורף נמל אשדוד
מספר: 3/ 02/ 101/ 71
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תפעולי נמלי, אזור
אחסון, תעשיה ותעסוקה כעורף שרותים לנמל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
ישוב: אשדוד
אזור תעשיה צפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
466חלק28, 31, 34, 37-38, 41
467חלק7-123-6, 16-17
469חלק15, 28, 32-33
2049חלק14-15
2053חלק1, 3
2054חלק7-8
2057חלק9, 1719
2058חלק7
2059חלק1, 5-6
2060חלק7-96
2062חלק1, 1314
2077חלק1, 125
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה15/09/2003
קבלת תכנית28/07/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200300715/09/2003