עזר - מרכז אזורי

תוכנית ד/ 459/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עזר - מרכז אזורי
מספר: ד/ 459/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עזר - מרכז אזורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
מרכז בין כפרי "עזר" ליד אמונים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1969תאריך פרסום: 18/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1551. שנה עברית: התשל .