עזר - מרכז אזורי

תוכנית ד/ 459

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עזר - מרכז אזורי
מספר: ד/ 459
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עזר - מרכז אזורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזר

תיאור המיקום:
עזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
341חלק
342חלק
343חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/09/1969תאריך פרסום: 18/09/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1551. שנה עברית: התשל .
פרסום להפקדה ברשומות11/07/1968תאריך פרסום: 11/07/1968. מס' ילקוט פרסומים: 1462. שנה עברית: התשכח .
קבלת תכנית10/07/1968