עזריקם-115/03/8שינוי

תוכנית ד/ 691

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עזריקם-115/03/8שינוי
מספר: ד/ 691
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ישוב עזריקם

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזריקם

תיאור המיקום:
מושב עזריקם, מועצה אזורית באר טוביה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/1970תאריך פרסום: 20/08/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1654. שנה עברית: התשל .