עח אדמות חקלאיות אזור 1

תוכנית משמ/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח אדמות חקלאיות אזור 1
מספר: משמ/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפר

תיאור המיקום:
ישוב: _______________
אדמות חקלאיות אזור 1

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/1985תאריך פרסום: 24/12/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3284. עמוד: 1079. שנה עברית: התשמו .