עח איחוד וחלוקה של חלקות בהתאם למצב החזקה הקיים.

תוכנית משמ/ 22/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: עח איחוד וחלוקה של חלקות בהתאם למצב החזקה הקיים.
מספר: משמ/ 22/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרחרב לאת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7923חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/05/2001תאריך פרסום: 09/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4985. עמוד: 2664. שנה עברית: התשסא .