עח

תוכנית משמ/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרהמעפיל

תיאור המיקום:
ישוב: המעפיל

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3402. עמוד: 237. שנה עברית: התשמז .