עח

תוכנית משמ/ 9/ 1/ עח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 9/ 1/ עח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרכפר מונש

תיאור המיקום:
ישוב: כפר מונש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1989תאריך פרסום: 02/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3675. עמוד: 3497. שנה עברית: התשמט .