עח

תוכנית משמ/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 17
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראחיטוב

תיאור המיקום:
ישוב: אחיטוב

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1987תאריך פרסום: 29/01/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3421. עמוד: 555. שנה עברית: התשמז .