עח

תוכנית משמ/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבחן

תיאור המיקום:
ישוב: בחן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7911חלק26, 39-41, 46-48, 64
7975חלק22-25, 31
8646חלק6-8, 11-12, 20, 26-27, 29
8647חלק1-11, 13-14, 16
8648חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1658. שנה עברית: התשמו .