עח

תוכנית משמ/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ

תיאור המיקום:
ישוב: אמץ

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/04/1990תאריך פרסום: 18/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3759. עמוד: 2473. שנה עברית: התשן .