עח

תוכנית משמ/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: עח
מספר: משמ/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעין החורש

תיאור המיקום:
ישוב: עין החורש

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/08/1986תאריך פרסום: 18/08/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3409. שנה עברית: התשמו .